bg


Vu Hoang chemical and environmental technology Co., Ltd

Poly Aluminium Chloride

+84 024 3382 9999


Lot H1-2, Dai Dong Hoan Son Industrial Park
Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam, 790000
Visit Website    

Loading map...

Description


Công ty Hóa chất Vũ Hoàng sản xuất và phân phối PAC poly aluminium chloride với tư cách công ty hóa chất hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết trách nhiệm đối với môi trường và khách hàng của chúng tôi

Changing lives with a smile.Hours

Hours

Regular Hours

Mon: closed

Tue: closed

Wed: closed

Thu: closed

Fri: closed

Sat: closed

Sun: closed